Για δεύτερη χρονιά, η AHI Carrier NΑ Ευρώπης Κλιματισμού Μονοπρόσωπη ΑΕ, υπεύθυνη για τη διανομή και τις υπηρεσίες μετά την πώληση των προϊόντων κλιματισμού Carrier και Toshiba σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αναθέτει στη Wizard Performance Agency την ανάπτυξη της digital marketing στρατηγικής της σε όλη τη περιοχή της δραστηριότητάς της.

Η Wizard αναλαμβάνει τη δημιουργία και υλοποίηση 3600 επικοινωνιακού πλάνου των μαρκών Carrier και Toshiba με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους. Με στόχο την ενίσχυση της online παρουσίας της εταιρείας και των μαρκών, ενισχύεται ο συμβουλευτικός ρόλος της Wizard για τη βελτιστοποίηση της οργανικής εμφανισιμότητας (SEO) των sites και των social media της AHI Carrier.

H Wizard με λεπτομερή στρατηγική στηριζόμενη στην εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση της ομάδας της, έχει ήδη καταγράψει εκθετική αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της ζήτησης των προϊόντων των Carrier και Toshiba.