Η εταιρεία επενδύει στην τεχνολογία επιχειρησιακού μετασχηματισμού Rise with SAP, το SAP Ariba και το SAP Business Technology Platform για να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, να εκσυγχρονίσει και να απλοποιήσει τις εσωτερικές της λειτουργίες.

Με την υιοθέτηση των Cloud λύσεων, η Helleniq Energy θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ομίλου, «επιταχύνοντας την ψηφιακή μετάβαση του οργανισμού, με στόχο να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο βιώσιμες επιχειρήσεις της νοτίου Ευρώπης», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι προαναφερθείσες λύσεις θα φιλοξενηθούν στο Cloud με την εγγύηση της SAP και θα αυτοματοποιήσουν πολλές λειτουργίες της Helleniq Energy.