Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας στο εννεάμηνο

Το στρατηγικό του πλάνο συνεχίζει ο όμιλος Σαράντη, σε πείσμα της πανδημίας, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το εννεάμηνο του 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, περιλαμβάνει «τη συνεχή προϊοντική ανάπτυξη και καινοτομία στις στρατηγικές κατηγορίες, την είσοδο σε γειτονικές προϊοντικές υποκατηγορίες, την επέκταση σε νέες αγορές και τις εξαγορές. Αυτό, σε συνδυασμό με την έμφασή ως προς την ανάπτυξη των περιθωρίων κερδοφορίας και την ισορροπημένη διαχείριση ρευστότητας, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του».

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου διεθνώς, κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2020 ανήλθαν σε 286,47 εκατ. ευρώ από 266,82 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7,37%. Η Ελλάδα, το εννεάμηνο του 2020, παρουσίασε πωλήσεις ύψους 103,32 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 91,95 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 12,36%. Η κερδοφορία του oμίλου υποστηρίζεται από ισορροπημένα έξοδα διαφήμισης και προώθησης και λειτουργικά έξοδα.