Στόχος της να πραγματοποιηθούν όλες οι προγραμματισμένες εκθέσεις για 2020 και 2021.

Από την 1η Ιουνίου και μετά την άρση αναστολής της λειτουργίας της η Forum SA, Member of NurnbergMesse Group, επιστρέφει με όλο το προσωπικό της και ξεκινά όλες τις δραστηριότητές της. Όπως επισημαίνει, έχει μεριμνήσει και εφαρμόζει όλα τα σχετικά πρωτόκολλα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της.

Παράλληλα, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία εκθετών, εργαζομένων και επισκεπτών, προετοιμάζει τη διοργάνωση των επόμενων εκθέσεών της, τηρώντας όλες τις ορθές πρακτικές και τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου που ισχύουν.

Στόχος της εταιρείας είναι όλες οι προγραμματισμένες εκθέσεις για το υπόλοιπο του 2020 και το 2021 να διεξαχθούν με επιτυχία στο σύνολό τους, αποδίδοντας τα μέγιστα εμπορικά οφέλη για εκθέτες και επισκέπτες. Το πρόγραμμα των εκθέσεων της Forum SA ξεκινά τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, με το Athens Coffee Festival.