Οι τάσεις του επαναπροσδιορισμού του Ανθρώπινου Δυναμικού και της «Μεγάλης Επανεξέτασης» των εργαζομένων, αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη έρευνα της KPMG, «The future of HR: From flux to flow».

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η λειτουργία του τμήματος HR βρίσκεται σε ένα καθεστώς «υπό διαμόρφωση». Η λήψη αποφάσεων για το Ανθρώπινο δυναμικό βασίζεται πλέον σε δεδομένα. Οι Pathfinders- οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που χαράσσουν τον δρόμο σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο- βαδίζουν προς το 2025 θέτοντας έξι βασικές προτεραιότητες:

Ροή, Ψηφιακή αναβάθμιση, Ανάλυση δεδομένων (Analytics), Ταλέντο, Σκοπός, Wellbeing. Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Βερώνη Παπατζήμου, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά:

«Η πανδημία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην οικονομία και την ενεργειακή κρίση ενδυνάμωσε τη σημαντικότητα του ρόλου της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας και του “εύ ζην” των εργαζομένων. Ωστόσο, έχει να διανύσει δρόμο σε θέματα στρατηγικής φύσης και στην υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων».