Η ΕΡΤ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής της ΕΡΤ ΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) και στην πλατφόρμα YouTube, με στόχο τη βέλτιστη προώθηση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ (μυθοπλασία, ψυχαγωγικές εκπομπές κ.ά.). Για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών της ΕΡΤ και την προώθηση του νέου προγράμματος της, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός πλάνου διαφημιστικής επικοινωνίας, το οποίο θα λάβει υπόψη του την ανάγκη της ΕΡΤ να αλλάξει την εικόνα της γενικότερα, αλλά και να διευρύνει τα κοινά στα οποία απευθύνεται, στοχεύοντας και σε νεανικότερα κοινά. Το πλάνο που θα υποβληθεί πρέπει να στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη κοινού – στόχου, video views, traffic και να διασφαλίζει το υψηλότερο engagement rate με τη βέλτιστη αξιοποίηση του καθορισμένου budget. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, ενώ προσφορές κατατίθενται μέχρι την Πέμπτη 15/04/21.