Για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε επαναπροκήρυξη του έργου που αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις: δημιουργία portofolio τουριστικής προβολής Κεντρικής Μακεδονίας και ψηφιακές εφαρμογές, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και φιλοξενία δημοσιογραφικών – επαγγελματικών αποστολών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 610.082 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία συμμετοχής εκπνέει στις 26 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί για πρώτη φορά στα τέλη Απριλίου, με το ίδιο κονδύλι, και συμμετείχαν οι εταιρείες karamella, DDB, Encore και Paramount. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε μετά την απόρριψη από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού των τεσσάρων προσφορών, λόγω ελλείψεων που παρατηρήθηκαν.