Για β’ εξάμηνο 2011 και α’ εξάμηνο 2012

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 605.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 25 Αυγούστου. Στην προηγούμενη προκήρυξη του διαγωνισμού, με προϋπολογισμό 725.000 ευρώ, συμμετείχαν οι BGM OMD/North Media Direction, Permedia Athens, Tempo OMD/Tempo OMD Β. Ελλάδος/Orange και Paramount/Γραφική.