Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για το έργο των 700.000 ευρώ

Το έργο επαναπροκηρύσσεται με τους ίδιους όρους και τον ίδιο προϋπολογισμό (700.000 ευρώ), καθώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 29 Οκτωβρίου (η οποία είχε προκύψει μετά από παράταση που δόθηκε στην αρχική ημερομηνία της 13ης Οκτωβρίου), δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά. Το υπό ανάθεση έργο αφορά στον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και στην εφαρμογή σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, για τη δραστηριότητα του Υπουργείου αναφορικά με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου.