Προώθηση ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην ελληνική αγορά

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Ιουλίου και οι σχετικές προσφορές θα κατατίθενται έως την παραπάνω ημερομηνία. Το έργο αφορά συγκεκριμένα στην επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής προωθητικού υλικού, με προϋπολογισμό 166.000 ευρώ. Όπως είναι γνωστό, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός έρευνας αγοράς του ΟΠΕ για την κατανάλωση ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην ελληνική αγορά, προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.