Για το πρόγραμμα δημοσιότητας του Δημοτικού Θεάτρου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 24 Φεβρουαρίου.