Για τη δημοσιότητα του «Tour-Act»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης-δημοσιότητας και παραγωγής ντοκυμαντέρ του έργου: «Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό», με ακρωνύμιο «Tour-Act». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 46.700 ευρώ και η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 3 Ιανουαρίου 2014.