Η Κρητών Άρτος επαναλανσάρει τα κριτσίνια της σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικών ερευνών Long Lust, η οποία και ανέλαβε την έρευνα για την αξιολόγηση των γεύσεων των κριτσινιών και της συσκευασίας.

Η γευστική αξιολόγηση περιλάμβανε 2 φάσεις όπου έγιναν βελτιώσεις στις συνταγές των προϊόντων. Μεθοδολογικά είχε τη μορφή online focus groups, ενώ δείγματα από τα προϊόντα είχαν σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτή τη συνεργασία είναι η βελτίωση των υφιστάμενων κωδικών, η δημιουργία νέων και ο επανασχεδιασμός της συσκευασίας.

Στο design της νέας συσκευασίας βασίστηκε στα στοιχεία που συνδέουν πιο έντονα το κοινό με τη μάρκα, όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα. Η κίνηση αυτή της εταιρείας διακρίθηκε στα Super Market Awards 2021 στην κατηγορία Επιτυχημένο επαναλανσάρισμα προϊόντος.