Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη της Nielsen- Σημάδια βελτίωσης και στην Ελλάδα

Από τις 77 μονάδες τον Απρίλιο του 2009 βρέθηκε στις 86 μονάδες αυτό τον μήνα. Η.Π.Α. και Ελλάδα κατέγραψαν την πρώτη τους άνοδο από το 2007 και το 2006 αντίστοιχα. Ωστόσο, η πραγματική αγοραστική δύναμη παραμένει περιορισμένη.
Η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2006 είχε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης με 100 μονάδες και έκτοτε ακολούθησε καθοδική πορεία, φτάνοντας το περασμένο εξάμηνο στις 70 μονάδες. Στην τελευταία μέτρηση, στις αρχές Οκτωβρίου, έφτασε τις 72 μονάδες.

Η άνοδος αυτή προφανώς δε σημαίνει κάποια ραγδαία αλλαγή, αλλά συνδυαστικά με τα υπόλοιπα παγκόσμια αποτελέσματα, υποδηλώνει μία θετική στροφή ανάκαμψης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Ελλήνων (83%) θεωρεί πως η χώρα βρίσκεται ακόμα σε οικονομική ύφεση και από αυτούς μόνο το 16% θεωρεί πως θα την έχει ξεπεράσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η οικονομία διατηρείται ως η πρώτη ανησυχία τόσο των Ελλήνων (23%), όσο και παγκοσμίως (18%).

Παράλληλα, η εργασιακή ανασφάλεια κατατάσσεται από τους Έλληνες ως η σημαντικότερη ανησυχία (14%). Η εξόφληση των χρεών βρίσκεται σε αντίστοιχα επίπεδα (15%) και σε ένα βαθμό ερμηνεύεται από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιεί τα χρήματα που του περισσεύουν για να αποπληρώσει πιστωτικές κάρτες και δάνεια (40%).