Αναφορικά και με επικοινωνιακές δράσεις

Η συνεργασία περιλαμβάνει άξονες δράσεων όπως κοινή επικοινωνιακή/διαφημιστική προβολή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, από κοινού συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και συναντήσεις, και συνεργασία σε διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή και συμμετοχή του ΕΟΤ σε έρευνες που ήδη διεξάγει το αεροδρόμιο της Αθήνας.