Την έναρξη του προγράμματος ΕIT Digital 2022 ανακοίνωσε το European Institute of Innovation & Technology (EIT) για τις δράσεις του οποίου θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έως τις 12 Μαΐου 2021. To EIT Digital 2022 έχει ως στόχο να βοηθήσει επιχειρηματικές ιδέες που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν μια επιχείρηση ή ένα προϊόν υπερπροηγμένης τεχνολογίας (Innovation Factory), καθώς και να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακής τεχνολογίας για επιχειρήσεις
(Entrepreneurial Academy).