Της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 250 εκατ. ευρώ

Έως τις 20 Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Για την υλοποίησή του, η Περιφέρεια θα αξιοποιήσει 250 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, προκειμένου να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω Covid-19.

Από το ποσό αυτό, τα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι εννέα άτομα). Επιπλέον, διευρύνθηκε ο κατάλογος των ΚΑΔ επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν, δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι επιχειρήσεις δικτύων franchise, shop in shop ή δίκτυο πρακτόρευσης. Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 5.000 έως 40.000 ευρώ.