Από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Παρά την υγειονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute CRI) συνεχίζει το έργο του για 13η συνεχή χρονιά και προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δηλώσουν συμμετοχή στην αξιολόγηση CR Index 2020-2021. Έχοντας συμπληρώσει 13 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 60 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 κλάδους να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους.

Παράλληλα με τα βραβεία και τις διακρίσεις, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία της Πιστοποίησης CRI Pass, που θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς και θα έχει στόχο να παρέχει ένα εργαλείο αξιολόγησης των επιχειρήσεων σε βασικά θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η Πιστοποίηση CRI Pass θα αντικαταστήσει τη διάκριση CRI Pass που υπήρχε έως τώρα. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής παρατείνεται μέχρι Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου. O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την τελετή βράβευσης των φετινών νικητών.