Το 50% αφορά σε mobile apps

Συγκεκριμένα, το 2010 ιδρύθηκαν 16 startups, αριθμός που σχεδόν δεκαπλασιάστηκε το 2013. Το ύψος των κεφαλαίων που επενδύθηκαν έφτασε τα 42 εκατ. ευρώ το 2013,  δηλαδή 80 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 2010. Στην κλαδική κατάταξη, στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ακολουθούν τα media, αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τουρισμός, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη επένδυσης σε κλάδους με μεγάλη δραστηριότητα, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, υγεία και ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των startups που έχουν δημιουργηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα είναι mobile apps. Επιπλέον, το 25% των επιχειρήσεων δείχνει να μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία. Ο αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων συνδέεται και με την αύξηση των οργανισμών στήριξης των νέων επιχειρηματιών, όπως συνεργατικοί χώροι και incubators, καθώς και των διαγωνισμών, εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Υπολογίζεται ότι η αναλογία οργανισμών και επιχειρήσεων σήμερα είναι 1 προς 5.