Αποσπώντας συνολικά 21 βραβεία

Συγκεκριμένα, χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στη Linakis Digital στην κατηγορία Brand Logo για το έργο της για το Date.gr, και στην Mnp στην κατηγορία Packaging Food & Beverages για τα προϊόντα Anassa. Από δύο αργυρά βραβεία απέσπασαν Beetroot Design και Linakis Digital, ενώ με ένα αργυρό αποχώρησε από την τελετή και η Sereal Branding Narratives. Τέλος, η Beetroot Design Group απέσπασε επίσης 4 χάλκινα βραβεία, η Grigorios Tsaknakis & Co./mousegraphics απέσπασε 2 χάλκινα, ενώ από ένα παρέλαβαν οι Bob Studio, Busybuilding, Chris Trivizas, G design studio, Gramma, Mnp, Parachute και Pi6 communication design.