Με σκοπό την αμοιβαία προώθηση των προϊόντων τους

Αντίστοιχα συμφωνήθηκε η προώθηση του ΗRM λογισμικού της Lavisoft από την Entersoft σε δικούς της πελάτες. Η Lavisoft ως Software Integration Partner θα προωθεί στην αγορά τα προϊόντα CRM, Mobile και E-Commerce της Entersoft, ενώ η τελευταία θα προωθεί τις λύσεις Lavisoft HR Master για διαχείριση προσωπικού, ωρομέτρηση και μισθοδοσία. Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft, δήλωσε σχετικά: «Οι συνέργειες με μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία παραγωγής λογισμικού, όπως η Lavisoft, παρέχουν ευκαιρίες δυναμικής ανάπτυξης και αμοιβαία οφέλη, προσφέροντας αμφότεροι στους πελάτες μας διευρυμένες και ολοκληρωμένες λύσεις».