Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece) αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης των Υποέργων 2-6 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά, σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος Μάρκετινγκ, διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών Επικοινωνίας και σχεδιασμό προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων, με συνολικό προϋπολογισμό τα 2.489.920 ευρώ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2022.