Έντεκα βραβεία – τέσσερα Gold, τρία Silver και τέσσερα Bronze – απέσπασε η Lidl Ελλάς στα Supermarket Awards. Ενδεικτικά, η Lidl Ελλάς έλαβε Gold βραβεία στις κατηγορίες «Συμβολή στην Εθνική Οικονομία» για τη Μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής Επίδρασης 2019, «Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης» για το Employer Value Proposition (EVP), «Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών» για το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus και «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον» για το Sup Free hackathon.

Παράλληλα, έλαβε Silver βραβείο στις κατηγορίες «Re-branding της Εταιρείας», «Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty» για το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus και στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον» για την τουριστική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Plastic Free Santorini.