Η European Advertising Standards Alliance (EASA) υποδέχεται τη Google, ως την πρώτη εταιρεία – μέλος της και συνεργάτη του συστήματος αυτορρύθμισης της διαφημιστικής αγοράς. Η Google με τη νέα της αυτή συνεργασία με το δίκτυο αυτορρύθμισης που λειτουργεί πανευρωπαϊκά μέσω της EASA, επιδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία. Η Google είναι η πρώτη αμιγώς digital εταιρεία που εντάσσεται στην EASA, στην οποία ήδη συμμετέχουν 13 κλαδικές ενώσεις που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της διαφημιστικής αγοράς και τα οποία δεσμεύονται να διασφαλίζουν τον υπεύθυνο τρόπο επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Ακόμη, στην EASA συμμετέχουν 28 φορείς αυτοδέσμευσης (SROs), που διαχειρίζονται και φροντίζουν για την εφαρμογή των εθνικών κωδίκων δεοντολογίας.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τη Google στην οικογένεια της EASA. Στην εποχή που οι καταναλωτές εκτίθενται σε digital επικοινωνίες όλο και περισσότερο και με τρόπους που συνεχώς αλλάζουν, η ένταξη της Google στο ευρωπαϊκό σύστημα αυτοδέσμευσης συνιστά ορόσημο για την αξιοπιστία και την εξέλιξη του συστήματος, ενώ υπογραμμίζει εμφατικά τη δέσμευση της εταιρείας στην υπεύθυνη διαφήμιση. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα θα αποδειχθεί επωφελής για όλα τα μέρη», δήλωσε η Ελένη Δοντά, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΕ και μέλος του ΔΣ της EASA.