Οι βασικές προκλήσεις για τα brands και τους brand owners το 2024 είναι… να παραμένουμε επίκαιροι σε ένα δυναμικό και ασταθές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η διατήρηση της αυθεντικότητας των brands, η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους καταναλωτές και η άμεση υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, είναι ζητήματα κρίσιμα. Η επιτυχία μας όμως πάντα θα έγκειται, παρά τις εξωτερικές πιέσεις, στο πόσο πιστοί παραμένουμε στην «αλήθεια» των brands που εκπροσωπούμε.

Οι προτεραιότητες του σύγχρονου καταναλωτή είναι… η αποκόμιση μίας συνολικής εμπειρίας από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που επιλέγει. Οι μάρκες που έχουν ένα αυθεντικό, σύγχρονο και κοινωνικά υπεύθυνο προφίλ, σε συνδυασμό με την παροχή τεχνολογικά καινοτόμων και εξατομικευμένων προτάσεων, είναι αυτές που έχουν προτεραιότητα στη συνείδηση του καταναλωτή.
Για να ξαναγαπήσουν οι καταναλωτές τη διαφήμιση πρέπει… να εστιάσουμε στην αλήθεια, στη δημιουργία αξίας και συναισθηματικής σύνδεσης. Η διαφάνεια, η χιουμοριστική προσέγγιση και η αξία πρέπει να υπερνικήσουν την υπερπροώθηση και την αποστασιοποίηση.

Τα ταλέντα που πρέπει να «καλλιεργήσει» ο marketer του μέλλοντος είναι… ευελιξία, προσαρμοστικότητα, διορατικότητα και ενσυναίσθηση. Tο «ανθρώπινο» USP στην εποχή του ΑΙ είναι η δυνατότητα να κατανοούμε την ψυχολογία των ανθρώπων μέσω της σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, μέχρι του σημείου ακόμη και να ταυτιζόμαστε, αποκρυπτογραφώντας τα θέλω και τις ανάγκες τους.

Η αυτοδέσμευση και η υιοθέτηση καλών πρακτικών μπορεί να… ενισχύσουν την εικόνα του σήματος, προσφέροντας σημαντική σταθερότητα και εμπνέοντας εμπιστοσύνη. Η συνεπής παροχή ποιοτικών προτάσεων οι οποίες θα ενσωματώνουν τις βασικές δεσμεύσεις της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του brand οδηγούν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Η επαγγελματική μου φιλοσοφία συνοψίζεται στη φράση… οι πιο πιστοί καταναλωτές μας είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί, μέσω της δέσμευσης και της αφοσίωσής τους, δίνουν τη σημαντικότερη ώθηση στα μηνύματά μας. Οι εργαζόμενοι που είναι υπερήφανοι για τη μάρκα τους, αποτελούν τους πιο επιδραστικούς ambassadors μας.