Ποια είναι η «κρυμμένη» ευκαιρία για το digital οικοσύστημα που θέλετε να αποκαλύψετε;

Το σημαντικότερο για όλη την αγορά και ειδικά για τα στελέχη στον χώρο του marketing, είναι να αντιληφθούν ότι πλέον η «digital επικοινωνία» δεν μπορεί να χωρίζεται από την επικοινωνία συνολικά. Είναι μια έκφανση της επικοινωνίας. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία, η ενοποίηση της επικοινωνίας, η μετατροπή του κάθε καναλιού σε έναν digital μικρόκοσμο. Από μια στάση λεωφορείων, την τηλεόραση, τα social media. Πλέον η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για προσωποποιημένη επικοινωνία και interactive οπτική.

Από τι εξαρτάται η ανάπτυξη του ταλέντου στον κλάδο σας;

Βασικός παράγοντας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η διάθεσή του, η επιθυμία του και η αφοσίωσή του. Παρατηρείται τεράστια έλλειψη στελεχιακού δυναμικού τα τελευταία χρόνια κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η αγορά άμεσα! Ο ίδιος ο ΙΑΒ θα πρέπει να αποτελέσει την κορωνίδα της εκπαίδευσης και της εξέλιξης των στελεχών, κάτι που ακόμα χρειάζεται δουλειά από τη μεριά του οργανισμού, αλλά και στήριξη από τις εταιρείες του κλάδου.

Σε τι διαφέρει η ελληνική αγορά ψηφιακής επικοινωνίας από άλλες αγορές;

Η ελληνική αγορά βρίσκεται πιο πίσω από το εξωτερικό, αλλά ακόμα και από τα Βαλκάνια σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι διάφοροι οι λόγοι. Η κατακερματισμένη αγορά τόσο σε επίπεδο εταιρειών επικοινωνίας αλλά και από την πλευρά των publishers, σίγουρα παίζει ρόλο. Τα σαφέστατα μειωμένα budget των διαφημιζόμενων λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και μετέπειτα της Covid-19 επίσης έχουν παίξει τον ρόλο τους. Σίγουρα είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους πολύ, να μας φέρει κοντά και να βρούμε λύσεις για να αναπτύξουμε την αγορά, να την φέρουμε πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ και γενικά να νιώσουν και τα brands ότι είμαστε έτοιμοι ως εταιρείες επικοινωνίας να βοηθήσουμε στην ανάπτυξή τους μέσα από τα εργαλεία που δίνει πλέον το digital.