Πώς είναι επομένως δυνατόν να υπάρξει πολιτική ενοποίηση εάν δεν γίνουν κατανοητές και αποδεκτές οι ιδιαιτερότητες ανάμεσα στις πολιτικές κουλτούρες οι οποίες συνθέτουν την Ευρώπη; Καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται, το ερώτημα αυτό αναδύεται ιδιαιτέρως επίκαιρο.

Σε αυτόν τον τόμο κορυφαίοι ευρωπαίοι μελετητές θεωρούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τις πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης και τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ενός προβληματισμού οι οποίος αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πρόκληση μίας ενωμένης Ευρώπης.

* Τίτλος πρωτοτύπου: Ενωμένη στην πολυμορφία, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές κουλτούρες

Έκδοση: Επίκεντρο, 2011, Σελίδες: 476, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €28,27 [www.epikentro.gr]