Με πρωτοβουλίες σε διαφορετικά κοινωνικά πεδία

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, στήριξε οικονομικά και με εθελοντική προσφορά εργαζομένων τον Διαγωνισμό Καινοτομίας «Call to Innovation», ενώ, αποβλέποντας στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κάλυψε τις ανάγκες σε είδη πληροφορικής 11 σχολικών μονάδων στον Έβρο μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», συμμετείχε στο Corporate Relay Run για την ενίσχυση του «Μαζί για το Παιδί» και συνέβαλε στην τεχνολογική υποδομή του ΜΚΟ «Πύλη  Ελευθερίας». Με στόχο την ενθάρρυνση νέων ταλέντων, η SAP Hellas έλαβε μέρος στο πρόγραμμα «Future Leaders» και συνεργάστηκε με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματικότητας Νέων.