Για ανακλήσεις προϊόντων και καταπολέμηση των πλαστών

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση του εμπορίου πλαστών και πειρατικών προϊόντων η WCO και ο GS1 ανακοίνωσαν την νέα έκδοση για κινητά του λογισμικού IPM (Interface Public-Members), για τη διασύνδεση των τελωνειακούς υπαλλήλους με τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, 30 φορείς από τον τομέα Υγείας διεθνώς ενέκριναν την υιοθέτησή των προτύπων GS1 ως των πλέον κατάλληλων για τον τομέα τους.