Μελέτη της ΙCAP
Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας κατέγραψε ο ελληνικός εταιρικός τομέας το 2017, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις των δημοσιευμένων ισολογισμών ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων.

Η ανάλυση/μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP σε ένα δείγμα 10.319 εταιρειών με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών. Σύμφωνα με τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου εταιρειών ICAP, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ελαφρά ανάκαμψη το 2017, τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται και το 2018.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 10% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών, ανερχόμενος σε 116,96 δις ευρώ. Παράλληλα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 26% περίπου, ενώ το σύνολο των εταιρειών κατέγραψε το 2017 καθαρά (προ φόρου) κέρδη ύψους 4,4 δις ευρώ αυξημένα κατά 26% έναντι της προηγούμενης χρήσης.