Με την ένταξη των Φραντζέσκα Φαλαγγά και Δανάη Σκαφίδα
Δύο νέα στελέχη ενσωματώθηκαν στην ομάδα client service της Reputation Unique.

Συγκεκριμένα, η Φραντζέσκα Φαλαγγά, έμπειρο στέλεχος με τεχνογνωσία στον χώρο της Υγείας, ανέλαβε καθήκοντα Senior Account Manager και η Δανάη Σκαφίδα ανέλαβε καθήκοντα Account Manager και εξειδίκευση στο Digital. «Καλωσορίζουμε Φραντζέσκα και Δανάη, με τη σιγουριά της άριστης συνεργασίας και την προοπτική της ανάπτυξης», ανέφερε ο Μάνος Σιφονιός, CEO της Reputation Unique στην υποδοχή των νέων στελεχών.