Στο πλαίσιο της πολυκαναλικής πολιτικής της
Το δίκτυο συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών ενισχύει συνεχώς τη θέση του στη στρατηγική διανομής της Interamerican, στο πλαίσιο της πολυκαναλικής πολιτικής της εταιρείας για τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων της «με κάθε τρόπο που θα ήθελε να αγοράσει ο πελάτης».

Ήδη, οι συνεργαζόμενοι ενεργοί πράκτορες και μεσίτες, που φθάνουν τους 792 σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του 2016, πέρυσι είχαν κατά 39,9% συμμετοχή στη συνολική παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της εταιρείας στις γενικές ασφαλίσεις και κατά 11,7% στην παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι βελτίωση υπήρξε και στην κατάταξη προτίμησης της Interamerican εκ μέρους του πρακτορειακού δικτύου, εφ’ όσον σύμφωνα με τα στοιχεία φετινής έρευνας, το 44,3% των συνεργατών έχουν πρώτη σε προτίμηση συνεργασίας την εταιρεία στην ασφαλιστική αγορά και το 26,8% δεύτερη. Η συνεχής βελτίωση της προτίμησης αποτελεί στόχο προτεραιότητας της Interamerican στη σχέση της με τους συνεργάτες του ελεύθερου δικτύου.