Διαγωνισμός Instagram Video

Ο διαγωνισμός θα προωθηθεί μέσω του Facebook, κάνοντας τη Swarovski ένα από τα πρώτα brands στην περιοχή ΕΜΕΑ που προχωρούν σε τέτοια ενέργεια. Οι συνεχείς προσπάθειες του brand είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παρουσίας της Swarovski στα social media κατά 127% για το πρώτο εξάμηνο του 2013.