Με την συμβολή των εργαζομένων της

Το 2014, η Mondelez Ελλάς έχει εντείνει την υποστήριξή της σε οργανισμούς και φορείς που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, αποβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2014, η εταιρεία και οι εργαζόμενοί της συγκέντρωσαν και προσέφεραν χρήματα, προϊόντα και τρόφιμα που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ σε αξία και τους 15 τόνους σε όγκο. Η προσφορά της Mondelez βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εθελοντισμό και την κινητοποίηση των ανθρώπων της, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην πραγματοποίηση των δράσεων, συγκεντρώνουν προϊόντα, υποστηρίζουν οικογένειες σε ανάγκη, βοηθούν ιδρύματα και οργανισμούς, με έμφαση στα παιδιά και τους άπορους και άστεγους ανθρώπους.