Το ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Risk Training Institute της Icap ενισχύεται μέσω της συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται το νέο αγγλόφωνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mastering Corporate Credit» και το νέο «Mastering Enterprise Risk Management» με την Επιστημονική Συνεργασία και Ακαδημαϊκούς του University of London Worldwide.