Τη σταδιακή ενίσχυση της θέσης των γυναικών ανωτάτων στελεχών αναδεικνύει η έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την οποία διενέργησε η Icap με αφορμή την έκδοση «Leading Women in Business».

«Οι γυναίκες επικεφαλής χαρακτηρίζονται από εργατικότητα, δεδομένου ότι 9 στις 10 απασχολούνται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, προσπαθώντας παράλληλα να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Η πανδημία Covid-19 έχει επιφέρει συρρίκνωση του προσωπικού τους χρόνου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 77% των γυναικών ανώτατων-στελεχών ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, δηλώνουν αισιόδοξες για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον», δήλωσε ο Ν.Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Icap.