Η στόχευση κοινού αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Δύο στους τρεις marketers σκοπεύουν να αυξήσουν τη δαπάνη για programmatic τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Ascend2. Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 37% αναμένει αύξηση τουλάχιστον 10%, το 15% τοποθετεί το ποσοστό αυτό μεταξύ 11-24%, ενώ το 14% προβλέπει άνοδο 25% και πάνω. Παράλληλα, το 70% δηλώνει ότι επιτυγχάνει σε ικανοποιητικό βαθμό τους στρατηγικούς στόχους, το 23% θεωρεί εαυτόν πολύ ή εξαιρετικά επιτυχημένο και το 7% μη επιτυχημένο.

Οι βασικοί στόχοι προς επίτευξη μέσω των programmatic campaigns είναι η ενίσχυση των πωλήσεων (53%), η δημιουργία leads (47%), η επίτευξη awareness (47%), το customer retention (36%) και το social engagement (22%). Από την άλλη, οι σημαντικότερες προκλήσεις αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν τη στόχευση του κοινού (46%), την τοποθέτηση του budget (37%), το personalization (32%), την επίτευξη ROI (30%), την ποιότητα των data (30%), το δημιουργικό των διαφημίσεων (22%) και τη διαχείριση προγραμμάτων και καναλιών (21%). Ως οι πλέον αποτελεσματικές τακτικές εντοπίζονται τα audience targeting (73%), keyword targeting (41%), retargeting (27%), contextual/targeting (26%), geotargeting (25%), testing του δημιουργικού (22%) και αύξηση του αυτοματισμού (20%).

Για την αγορά programmatic διαφήμισης, το 53% χρησιμοποιεί και in-house δυναμικό και εξωτερικές συνεργασίες, το 29% το κάνει αποκλειστικά in-house και το 18% στηρίζεται σε εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες.
(Πηγή: Mediapost.com)