Καρπούς φαίνεται να αποδίδουν οι προσπάθειες των εταιρειών να μην εμφανίζονται οι διαφημίσεις τους δίπλα σε ανεπιθύμητο περιεχόμενο, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Media Quality Report της εταιρείας Integral Ad Science (IAS). Αυτό που η IAS αποκαλεί «brand risk rate», το ποσοστό δηλαδή των «επικίνδυνων» impressions επί των συνολικών, έχει καταγράψει αξιοσημείωτη μείωση παγκοσμίως, τόσο στο display όσο και στο video advertising.

Ενδεικτικά, στη Μ. Βρετανία το desktop video brand risk rate περιορίζεται σταθερά και έχει συρρικνωθεί από το 6,7% το δεύτερο μισό του 2020, στο 2,2% το πρώτο μισό του 2021 και τελικά στο 0,8% το δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς. Η IAS αποδίδει την πτώση σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η μεγαλύτερη διάχυση της πρακτικής στόχευσης διαφημίσεων με βάση το context αντί για τα cookies, καθώς και η χρήση τεχνικών pre-bid brand safety, που απομακρύνουν το μη ασφαλές περιεχόμενο εκ των προτέρων.

Η χρήση του μπλοκαρίσματος keywords περιορίζεται σε κάποιες αγορές, λόγω της αποτελεσματικότητας του contextual targeting, κατά το οποίο, ένα πρόγραμμα υπολογιστή αναλύει το περιεχόμενο μιας σελίδας ώστε να αξιολογήσει την καταλληλόλητά του για έναν διαφημιζόμενο.

(Πηγή: Campaign)