Ενίσχυση των καταναλωτικών τάσεων για ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία στις τραπεζικές συναλλαγές αναδεικνύει η πρόσφατη παγκόσμια – διεξήχθη σε 11 χώρες – μελέτη της Bain & Company «Customer Behavior and Loyalty in Banking».

Συγκεκριμένα, το 70% από τους 30.000 καταναλωτές που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσε ότι θα συναινούσε σε επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις τράπεζες, εάν αυτό συνεπάγεται πιο εξατομικευμένη τραπεζική εμπειρία.

Επίσης, η μελέτη εντοπίζει ένα φαινόμενο κατακερματισμού των υπηρεσιών, το οποίο αποδίδει στην άνοδο των ψηφιακών τραπεζών και των neobanks, ενώ επιβεβαιώνει την άνοδο της χρήσης ψηφιακών πορτοφολιών, τα οποία, σε χώρες όπως Κίνα και Ινδία, αποτελούν την προτιμότερη μέθοδο πληρωμής για ηλεκτρονικό εμπόριο ή ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Παράλληλα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι ικανοποιημένοι από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες της τράπεζάς τους, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους και επιλύουν κάποια ζητήματα προληπτικώς, διατηρώντας τα δεδομένα τους ασφαλή.

Εξάλλου, ενώ οι πελάτες δίνουν σημασία στις αξιολογήσεις τραπεζών βάσει κριτηρίων ESG, μόνο 52% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η τράπεζά τους ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους βιωσιμότητας που θέτει, ενώ 22% αγνοούν τις πρωτοβουλίες ESG της τράπεζάς του λόγω έλλειψης αποτελεσματικής επικοινωνίας.