Για τον ρόλο του και τα μουσικά δικαιώματα

Η καμπάνια έχει ως στόχο την πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού για το ρόλο και τη λειτουργία του GEA στην Ελλάδα. Το κύριο μήνυμα της καμπάνιας «GEA-Ποιοι Είμαστε» είναι ότι, εφόσον μία επιχείρηση στην Ελλάδα κάνει χρήση μουσικής στους χώρους της, ακόμη και στις υπηρεσίες της (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα επιχειρήσεων) ή μεταδίδει μέσω ραδιοτηλεοπτικού και online προγράμματος ελληνική ή/και ξένη ηχογραφημένη μουσική, θα πρέπει να έχει άδεια από τον GEA. Με την ίδια λογική δημιουργήθηκε και ραδιοφωνική καμπάνια που ήδη έχει ξεκινήσει στα συμβεβλημένα με τον GEA ραδιόφωνα και webradios.