Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. «Ενώ στα υπόλοιπα μέσα τηρήθηκαν τα ζητούμενα της απόφασης, η εταιρεία Newsphone Hellas – Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε., μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2014, δεν έχει προβεί στην ανάλογη τροποποίηση, όσον αφορά στην εμφάνιση του προαναφερθέντος ισχυρισμού στην εταιρική της ιστοσελίδα vrisko.gr», επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.