Αρωγός ακαδημαϊκών έργων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων

Η ΑΧΑ συμμετέχει ενεργά και έχει ήδη αναλάβει μία σειρά από ενέργειες για την κλιματική αλλαγή. Ενδεικτικά, στηρίζει έρευνες που σχετίζονται με κινδύνους κοινωνικο-οικονομικούς, υγείας και περιβάλλοντος, μέσα από το Ταμείο Ερευνών της. Μέχρι σήμερα είναι αρωγός 150 ακαδημαϊκών έργων που στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων, επενδύοντας πάνω από 35 εκατ. ευρώ έως το 2018. Το 2014, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που έχει ο Όμιλος ΑΧΑ με την παγκόσμια ΜΚΟ CARE ξεκίνησαν 193 έργα με στόχο τη μείωση των επώδυνων αποτελεσμάτων από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 50 χώρες. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Henri De Castries, δεσμεύτηκε να επενδύσει ακόμα περισσότερο στην πράσινη ενέργεια και να αποδεσμεύσει την εταιρεία από επενδύσεις σε πηγές ενέργειας που είναι επιβλαβείς προς το περιβάλλον.