Δωρεά σε ειδικό σχολείο της Πάτρας

Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν νήπια και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με το χρηματικό αυτό ποσό, το Ινστιτούτο ενισχύει την προσπάθεια του Διευθυντή και των δασκάλων του σχολείου στη διασφάλιση βασικών καθημερινών συνθηκών για τα παιδιά που φοιτούν στο ειδικό αυτό σχολείο. Την επιταγή για λογαριασμό του ΙΠΕ παρέδωσαν ο Ταμίας του Ινστιτούτου Κωσταντίνος Σωτηρούδης και ο Αντώνης Ποταμίτης, μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου.