Η CPI προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού διαδραστικών συστημάτων Classboard για την αυτονομία, την κοινωνικοποίηση αλλά και τη διασκέδαση σε ιδιωτικούς οργανισμούς για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η CPI δώρισε και εγκατέστησε τεχνολογικό εξοπλισμό στο 17ο δημοτικό σχολείο Αγ. Δημητρίου, στο οποίο έχει ιδρυθεί Τμήμα Ένταξης για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η δεύτερη δωρεά πραγματοποιήθηκε στη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Βρεφοκρατούσα», η οποία ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με κώφωση και συνοδές αναπηρίες και συντηρείται με ιδιωτική πρωτοβουλία.