Τα Ηabitat συμμετείχαν σε μία ακόμα ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας το φιλανθρωπικό bazaar που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα.

Τα Ηabitat διέθεσαν συνολικά 183 προϊόντα, αξίας 4.300 ευρώ. Η Brand Manager των Ηabitat, Χριστίνα Αδαμοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας στο bazaar των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα αποδεικνύει την πρόθεση της Διοίκησης να στηρίζει με πράξεις το έργο φορέων και οργανισμών που επιτελούν κοινωνικό έργο».