88 αυτεπάγγελτοι έλεγχοι το τελευταίο 6μηνο, άμεση συμμόρφωση

Αποτέλεσμα της δραστηριότητας υπήρξε η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του ΣΕΕ σε 88 μέχρι τώρα περιπτώσεις. Σημαντικό είναι και το αποτέλεσμα, καθώς όλες οι περιπτώσεις συμμορφώθηκαν άμεσα, οικειοθελώς και χωρίς προσφυγή στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή. Το ΣΕΕ επισημαίνει ότι, ως όργανο του θεσμού της αυτοδέσμευσης των διαφημιζόμενων, των διαφημιστών και των Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας, «έπεισε» τη διαφημιστική αγορά για την αξία του αυτοελέγχου.