Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί, για 11η χρονιά, το πρόγραμμα World of Difference και αναζητά 10 νέους από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα απασχοληθούν για έξι μήνες σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα θα καλύψει τον μισθό και τις εργοδοτικές τους εισφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον ΜΚΟ που τους ενδιαφέρει, να λάβουν τη στήριξή του και να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα αναλάβουν το διάστημα της απασχόλησής τους. Αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020. Το πρόγραμμα στηρίζει το HIGGS – Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, που προσφέρει στους συμμετέχοντες, στους νέους νικητές και στους ΜΚΟ σειρά σεμιναρίων και υπηρεσιών συμβουλευτικής.