Ένας στους 10 εργαζόμενους στον τομέα της διαφήμισης και, συγκεκριμένα το 11%, παραιτήθηκε από το agency όπου εργαζόταν λόγω του στρες που προκαλεί η διαδικασία του pitch, αναφέρουν τα ευρήματα νέας έρευνας, την οποία διεξήγαγε ο πάροχος λύσεων software Pitch.

Η έρευνα βρήκε, επίσης, ότι 50% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι βιώνουν στρες ή υπερκόπωση (burnout) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας pitching είτε προσωπικά, είτε στο πλαίσιο των ομάδων τους. Η εν λόγω συνθήκη είχε ως αποτέλεσμα 17% εξ αυτών να λάβουν άδεια μετ’ αποδοχών, 11% να λάβουν αναρρωτική άδεια με την έγκριση ιατρού και, επίσης, 11% να παραιτηθούν.

Η έρευνα αφορούσε 1.029 εργαζομένους σε agencies και marketers στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι επτά στους 10 εργαζομένους αισθάνθηκαν επιπλέον πίεση κατά τη διάρκεια του pitch λόγω της κατάστασης της οικονομίας, 35% λόγω μη διατήρησης μιας σταθερής δομής, 34% λόγω διαχείρισης της προόδου άλλων συνεργατών και 69% λόγω της απογοήτευσης από την αλλαγή περιεχομένου του pitch από άλλα μέλη της ομάδας. «Το στρες και η υπερκόπωση συμβάλουν τα μέγιστα στους ρυθμούς μετακίνησης προσωπικού.

Γι’ αυτό, οι επικεφαλής στον τομέα του marketing χρειάζεται να αξιολογούν εάν η προσέγγισή τους για να “κερδίσουν” έναν πελάτη είναι βιώσιμη», δήλωσε η Sarah Kiefer, Chief Marketing Officer, της Pitch.

(Πηγή: Campaign)