Στόχος της Icap Group είναι να δώσει στις εταιρείες με υψηλό Icap Rating Score ένα πιστοποιητικό που θα τις βοηθήσει στις συναλλαγές και συνεργασίες τους και θα τις υποστηρίξει να τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης από προμηθευτές, πελάτες και δανειστές εντός και εκτός συνόρων. Μέχρι σήμερα 900 εταιρείες έχουν ενταχθεί στην κοινότητα. Ο θεσμός συνεχίζεται με τη διάθεση του Certificate Strongest Companies 2011 και η ICAP επεξεργάζεται ήδη 150 νέες αιτήσεις.

Η Icap προχώρησε επίσης στην αξιολόγηση της επίδοσης των μελών της κοινότητας Strongest Companies, από την οποία προέκυψε ότι μόνο 0,6% των εταιρειών που εντάχθηκαν το 2010 (5 επιχειρήσεις) έχουν εμφανίσει κάποιο πιστωτικό γεγονός (δηλαδή επίσημα καταγεγραμμένες καθυστερήσεις η αξία των οποίων ξεπερνά το 1,5% των ετήσιων πωλήσεων της εξεταζόμενης εταιρείας, αίτηση πτώχευσης ή πτώχευση).

Από τις εταιρείες αυτές,  είχε έγκαιρα και πριν την εμφάνιση του γεγονότος ζητηθεί η απόσυρσή τους από την κοινότητα και η μη χρήση των σχετικών λογοτύπων. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό αφού είναι κατά πολύ μικρότερο των ορίων επίδοσης των πιστωτικών υποδειγμάτων της Icap.