Με θέμα Restarting Greece

Όραμα του διαγωνισμού είναι να συνεχίσει να αποτελεί μια διαχρονική πλατφόρμα εξέλιξης νέων ατόμων και έκφρασης ιδεών, προσαρμοζόμενος στις προκλήσεις της μοντέρνας εποχής. Το θέμα στο οποίο θα διαγωνισθούν φέτος οι υποψήφιοι είναι «Restarting Greece: Οικοδομώντας νέα μοντέλα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Οι διαγωνιζόμενοι διαλέγουν και γράφουν εργασία 2.000 λέξεων σε ένα από τα τρία θέματα: Βιομηχανία: αποκέντρωση και έξυπνη ανάπτυξη (νέες τεχνολογίες), Clustering: δημιουργία και προώθηση επιχειρησιακών δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πρωτογενή ή /και δευτερογενή τομέα, και Διευκόλυνση του επιχειρείν από τον δημόσιο τομέα. Η υποβολή των εργασιών έχει ξεκινήσει και θα πραγματοποιείται έως τις 31 Μαρτίου 2016. Φέτος, ο διαγωνισμός συνεχίζει να παρέχει δωρεάν mentoring και δώρα στους νικητές.